Trgovina

Podatki o prodajalcu

CITY MOTO

LUKALE d.o.o.                                                              
Šmarjeta pri Celju  3211 Škofja vas
Davčna številka: SI97419168
Matična številka: 9597557000 
Tel: 041642106 / 041644900
Spletna stran prodajalca: www.citymoto.si     

GLAVNE ZAHTEVE IN OSNOVNI POMEN BESED

Prodajalec je družba LUKALE d.o.o. . Kupec je oseba, podjetje ali pravna oseba, ki je s prodajalcem sklenila kupoprodajno pogodbo, ustno ali pisno naročila blago, oziroma ob nakupu prejela od prodajalca račun. Kupec z oddajo naročila, sprejme te prodajalčeve splošne pogoje poslovanja. Kupec in prodajalec sta se dolžna držati splošnih pravil poslovanja. Pogodba o naročilu se hrani na sedežu prodajalca in je na voljo samo pooblaščenim uradnim osebam. 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošne in ostale pogoje poslovanja določa prodajalec, ki blago in storitve v Spletni trgovini  prodaja v svojem imenu in za svoj račun. Splošni pogoji spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22) – v nadaljevanju ZVPot-1 in Obligacijskega zakonika.

Za nakup v spletni trgovini www.citymoto.si se kupcu ni potrebno registrirati. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med lastnikom spletne trgovine, ponudniki artiklov in kupcem.

Naše podjetje  si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev poslovanja brez vnaprejšnjega obveščanja. Splošni pogoji poslovanja veljajo, kot so definirani ob uporabi spletne trgovine.

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Prodajalec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

 • podatki o identiteti prodajalca (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana);
 • kontaktni podatki, ki kupcu omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Prodajalcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;
 • informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
 • način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;
 • informacije o načinu plačila;
 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop 
 • informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in kolikšen strošek takšno vračilo predstavlja za kupca;
 • informacije o postopku s pritožbo kupca ter podatki o kontaktni osebi prodajalca za stike z uporabniki.

ROK DOBAVE IN PREVZEM

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira.

Osebni prevzem blaga je na naslovu Šmarjeta pri Celju 8, 3211 Škofja vas.

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je do 5 delovnih dni za dostavne naslove v Sloveniji, razen če kurirska služba na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumljivem roku.

Za izdelke, ki trenutno niso na zalogi in so na zalogi pri dobavitelju, znaša rok dobave 10-25 dni.

Kupec lahko ob oddaji nakupnega naročila določi enega od naslednjih načinov prevzema izdelkov:

 • osebno na sedežu družbe, v tem primeru stroški dostave ne nastanejo;
 • s CITY MOTO dostavo (cenik v rubriki dostava)
 • po poštnem povzetju (odvisno od modela), v tem primeru se plačajo tudi stroški dostave po ceniku kurirske službe

NAČIN PLAČILA

Kupec lahko izbira med naslednjimi načini plačila naročenega blaga:

 • z gotovino ob prevzemu, v tem primeru velja spletna cena 
 • z  vnaprejšnim nakazilom kupnine na transakcijski račun prodajalca po ponudbi oz. predračunu
 • preko plačilnega sistema Leanpay 
 • s plačilnimi karticami Master card, Visa…

IZSTAVLJANJE RAČUNOV 

 • Podjetje pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob podanem naročilu na spletni strani www.citymoto.si  Na zahtevo stranke podjetje priloži tiskan izvod računa naročenim izdelkom.
 • Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Morebitni kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

CENE

Spletna cena velja za vse kupce spletne trgovine www.citymoto.si  Na spletno ceno so možni pribitki, glede na izbrani način plačila.

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave . Vse cene veljajo  za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine.

POSTOPEK NAKUPA

Kupec na spletni strani izbrani artikel s klikom na gumb “dodaj v košarico” doda v košarico. V košarici lahko preveri in spremeni svoje naročilo. S klikom na gumb “naprej na naročilo” se kupcu odpre stran, kjer vnese podatke za račun in dostavo. Na isti strani uporabnik tudi izbere način plačila. S klikom na gumb “zaključi nakup” kupec zaključi naročilo in ne more več spreminjati podatkov. Takoj za tem prejme potrditveno sporočilo s vsemi podrobnostmi naročila. 

Kupcu je pred končno oddajo naročila omogočen pregled celotne vsebine naročila, vključno s ceno, količino, barvo… Kupcu je pred končno oddajo naročila omogočena poprava napak. Prav tako lahko spremembe naknadno sporoči na elektronski naslov [email protected] in spremembe bo prodajalec upošteval, če so te sporočene preden prodajalec pošlje paket.

PRAVILNIK ZASEBNOSTI

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Pravilnik zasebnosti, ki je dostopen na spletni strani www.citymoto.si. 

ODGOVORNOST

Vse fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini prodajalca, so simbolične in ne predstavljajo natančnih lastnosti konkretnega izdelka.

Prodajalec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki dostavni službi dalje ne odgovarja več za fizične poškodbe, uničenje ali izgubo pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo poslovalnico dostavne službe v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Prodajalec bo skupaj z dostavno službo poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

OBRAVNAVA PRITOŽB 

 • Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med prodajalcem in kupcem, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji.
 • Prodajalec, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na naslednjem URL naslovu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
  Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
 • Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov [email protected].
 • Prodajalec bo kupcu v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.

ŠKODA

Prodajalec ne odgovarja za škodo povzročeno zaradi napačne ali malomarne uporabe, zlorabe izdelka, spremembe tovarniških nastavitev ali zaradi neupoštevanja navodil za uporabo. Prodajalec tudi ne odgovarja za škodo zaradi napačno izpolnjenega naročila, zaradi zamude roka dobave.

GARANCIJA IN SERVIS

Prodajalec nudi garancijo le za tiste izdelke, kjer je to posebej navedeno. Za ostale izdelke prodajalec ne nudi garancije. Garancija 1 leto za vsa električna vozila velja na baterijo, elektronske komponente in motorje. Predmet garancije niso deli, ki so podvrženi obrabi (kot so gume, svetila, ipd…). Garancija ni upoštevana, kadar gre za mehanske poškodbe na napravi oziroma za poškodbe, ki izvirajo iz mehanskih poškodb naprave. Neupoštevanje navodil za uporabo, shranjevanje in vzdrževanje lahko privede do izključitve garancije. Vsak poseg v artikel ni dovoljen in lahko pride do izključitve garancije.

Garancijsko jamstvo je izključeno tudi v primeru, da je od nakupa izdelka minilo več kot 3 mesece in izdelek v tem času ni bil priključen na napajanje.

ODSTOP PRODAJALCA OD POGODBE

 • V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer obvesti kupca. V tem primeru prodajalec na transakcijski račun kupca vrne morebitne vplačane zneske.
 • Prav tako ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe v primeru, če kupec, ki ni potrošnik, postane insolventen ali plačilno nesposoben ali če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je zoper njega uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.
 • Prodajalec ima pravico do odstopa od pogodbe, če kupec ne izpolnjuje svojih obveznosti, če kupec daje prodajalcu neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

ODGOVORNOST ZA STVARNE IN PRAVNE NAPAKE

Prodajalec dobavi potrošniku blago, ki izpolnjuje zahteve iz 72., 73. in 74. člena ZVPOT-1, kadar je to primerno, ter odgovarja za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave.

Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, ki je posledica neizpolnjevanja objektivnih zahtev za skladnost blaga iz 73. in 74. člena ZVPOT-1in prejšnjega člena, če je prodajalec potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev za skladnost iz 73. člena tega zakona in prejšnjega člena, ter je potrošnik ob sklenitvi prodajne pogodbe izrecno in ločeno sprejel to odstopanje.

Kadar omejitev, ki je posledica kršitve pravic tretje osebe, zlasti pravic intelektualne lastnine, preprečuje ali omejuje uporabo blaga v skladu s 72., 73., 74. in 75. členom tega zakona, je potrošnik upravičen do jamčevalnih zahtevkov zaradi neskladnosti blaga v skladu s tem poglavjem, razen če drugi zakon določa ničnost ali razveljavitev prodajne pogodbe zaradi kršenja pravic tretjih oseb.

Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga.

V primeru blaga z digitalnimi elementi, pri katerem prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, je prodajalec odgovoren za vsako neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki nastane ali se pokaže v dveh letih od dobave blaga z digitalnimi elementi.

V primeru blaga z digitalnimi elementi, pri katerem prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve za obdobje, daljše od dveh let, je prodajalec odgovoren za vsako neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki nastane ali se pokaže v obdobju, v katerem je treba v skladu s prodajno pogodbo dobaviti digitalno vsebino ali digitalno storitev.

Če je predmet prodajne pogodbe rabljeno blago, se lahko prodajalec in potrošnik dogovorita za krajši rok odgovornosti prodajalca, kot je določen v prvem do četrtem odstavku tega člena, vendar ta rok ne sme biti krajši kot eno leto.

V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil prodajalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odseka, upravičen da:

 1. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
 2. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Potrošnik lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine ali dela tega preostalega dela kupnine, dokler prodajalec ne izpolni svoje obveznosti iz tega odseka. Potrošnik to pravico uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o svoji odločitvi.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza blaga, ki nastanejo zaradi uveljavljanja jamčevalnega zahtevka iz prvega odstavka tega člena.

Potrošnik lahko od prodajalca zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko prodajalca obvesti o neskladnosti, ki ni daljši od 30 dni, brezplačno vzpostavi skladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za potrošnika, pri čemer se upoštevata zlasti narava blaga in namen, za katerega potrošnik blago potrebuje.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje prodajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.

Šteje se, da je skladnost blaga vzpostavljena brezplačno, če prodajalec nosi tudi plačilo potrebnih stroškov, ki nastanejo pri vzpostavitvi skladnosti blaga, zlasti stroške pošiljanja, prevoza, dela ali materiala.

Da bi se vzpostavila skladnost blaga, lahko potrošnik izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, razen če:

 • je izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka nemogoča ali
 • izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka predstavlja nesorazmerne stroške za prodajalca v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin.

Okoliščine iz druge alineje prejšnjega odstavka so zlasti vrednost, ki bi jo imelo blago, če ne bi bilo neskladno, pomen neskladnosti in možnost, da bi se potrošniku brez znatnih nevšečnosti zagotovil drug jamčevalni zahtevek.

Prodajalec lahko zavrne potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga, če popravilo in zamenjava nista mogoča ali če bi mu povzročila nesorazmerne stroške ob upoštevanju vseh okoliščin, tudi tistih iz prejšnjega odstavka.

Kadar je za vzpostavitev skladnosti potrebno popravilo ali zamenjava blaga, da potrošnik blago na voljo prodajalcu. Kadar je za vzpostavitev skladnosti potrebna zamenjava blaga, prodajalec zamenjano blago vzame nazaj na lastne stroške.

Kadar je treba blago, ki je bilo nameščeno v skladu z njegovo naravo in namenom, preden se je pokazala neskladnost, za namene popravila ali zamenjave blaga odstraniti, obveznost popravila ali zamenjave blaga vključuje tudi odstranitev neskladnega blaga in namestitev nadomestnega ali popravljenega blaga oziroma kritje stroškov te odstranitve in nove namestitve.

Potrošniku ni treba plačati za običajno uporabo zamenjanega blaga v obdobju pred zamenjavo.

Potrošnik lahko zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe v katerem koli od naslednjih primerov:

 • prodajalec ni popravil ali zamenjal blaga ali, kadar je to ustrezno, ni končal popravila ali izvedel zamenjave blaga v skladu s tem zakonom oziroma je zavrnil potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga v skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena;
 • neskladnost obstaja, čeprav je prodajalec poskušal vzpostaviti skladnost;
 • narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe, ali
 • prodajalec je izjavil ali pa je iz okoliščin očitno, da prodajalec ne bo vzpostavil skladnosti blaga v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za potrošnika.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Odstop od prodajne pogodbe potrošnik uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o odločitvi, da odstopa od prodajne pogodbe.

Kadar se neskladnost nanaša le na del blaga, dobavljenega na podlagi prodajne pogodbe, in obstaja razlog za odstop od prodajne pogodbe v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena, lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe v zvezi s tem blagom in katerim koli drugim blagom, ki ga je pridobil skupaj z neskladnim blagom, če od potrošnika ni mogoče razumno pričakovati, da bo obdržal le blago, ki je skladno.

Kadar potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, potrošnik prodajalcu na stroške prodajalca vrne blago.

Potrošnik ne more odstopiti od prodajne pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna. Dokazno breme glede tega, ali je neskladnost neznatna, nosi prodajalec.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.

Potrošnik v obvestilu o neskladnosti natančno opiše neskladnost.

Obvestilo o neskladnosti lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec izda potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bilo blago kupljeno, ali pa ga sporoči zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil prodajno pogodbo.

Potrošnik prodajalcu omogoči, da blago, za katerega potrošnik zatrjuje, da je neskladno, pregleda.

Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, prodajalec o tem pisno obvesti potrošnika v osmih dneh od prejema jamčevalnega zahtevka potrošnika. 

Kadar potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, prodajalec potrošniku vrne plačan znesek nemudoma, vendar najpozneje v osmih dneh po prejemu blaga ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj.

Kadar potrošnik v skladu s tretjim odstavkom 83. člena tega zakona zahteva sorazmerno znižanje kupnine, prodajalec vrne del kupnine v osmih dneh od prejema zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine.

Pravice iz prvega odstavka 81. člena tega zakona prenehajo v dveh letih od dneva, ko je potrošnik o neskladnosti blaga obvestil prodajalca.

INFORMACIJE ZA VRAČILO ARTIKLOV

Pri vračanju artiklov prodajalcu LUKALE d.o.o.  kupec najprej  o tem obvesti na tel. št. 00386 41 642 106/ 00386 41 644 900 ali na mail [email protected] in pripravite kopijo računa.

Artikle vrnete na prevzemno mesto ali pa pošljete na naslov LUKALE d.o.o. Šmarjeta pri Celju 8, 3211 Škofja Vas.

Kupljeno blago mora kupec v teh primerih ponudniku vrniti nepoškodovano, v nespremenjeni količini, brez sledov uporabe ter z vso pripadajočo dokumentacijo. Blago mora biti poslano v originalni in nepoškodovani embalaži.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 15 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Vse morebitne stroške vračila krije kupec.

Pri odstopu od kupne pogodbe se vrne vplačan znesek artikla kateri je izkazan na računu.

VRAČILO ARTIKLA ZA PRAVNE OSEBE

Če želite račun na podjetje, sprejemate pogoje poslovanja ,ki veljajo za podjetja. Pravne osebe lahko artikle vrnejo v okviru garancijskih pogojev. Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe in s tem vračila kupnine v roku 14 dni kot to velja za potrošnike (fizične osebe).

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Prodajalec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine prodajalca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.