Pravilnik o zasebnosti

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

SPLOŠNE INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

V našem podjetju LUKALE D.O.O. in spletnem mesto www.citymoto.si (v nadaljevanju podjetje) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Naše podjetje kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom omogoča, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami, ki se nanašajo na njihove osebne podatke.  

Za varstvo osebnih podatkov je odgovorno podjetje LUKALE D.O.O. Za varstvo osebnih podatkov so odgovorni tudi pooblaščeni partnerji, ki skupaj z nami zagotavljajo celostno procesiranje naročenih storitev.  

Podjetje zbira osebne podatke, ki nam jih neposredno posredujejo stranke, ki se odločijo za naše storitve (nakup, preventivni servisni pregledi, testne vožnje ,najem) pri nas ali naših pooblaščenih partnerjih. Pridobivamo pa jih tudi na raznih dogodkih in s prijavo na prejemanje novic.  

Podjetje osebne podatke hrani in varuje, tako da ne prihaja do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Pri podjetju se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.

Vaši podatki so pri nas računalniško obdelani in varovani v skladu z vsemi veljavnimi predpisi. Kupec soglaša, da mu lahko občasno pošljemo informativni material. Na vaš elektronski naslov boste prejemali samo obvestila o vašem naročilu in novostih v ponudbi. V primeru, da obvestil ne želite več prejemati, nas o tem obvestite na naš e-poštni naslov  in v roku 24ur vas bomo izbrisali iz sistema.

Podatki, ki jih zbiramo:

Ime in Priimek, Naslov, telefonsko številko in elektronski naslov

IP številko oz. naslov iz katerega stranka dostopa do spletnega mesta

       Datum in čas dostopa obiska spletnega mesta

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, posameznik osebnih podatkov ni dolžan posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posreduje ne more prejeti blaga, storitev ali odgovora na svoje vprašanje, ter informacij o novostih na spletni strani. Katere podatke je potrebno posredovati je navedeno pri posameznem spletnem obrazcu.
Osebnih podatkov posameznikov ne posredujemo nepooblaščenim osebam, razen tistim, ki izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov, na podlagi pisne pogodbe z našim podjetjem

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

PRAVICE POSAMEZNIKOV V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. City Moto pred izvrševanje pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda na mail ali na naslov podjetja . Izpolnitev upravičene zahteve naše podjetje izpolni v roku 1 meseca. 

Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:

 • vrste osebnih podatkov;
 • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • roki hrambe;

obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;

pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;
kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;

obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Na podlagi zahtev naše podjetje izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da naše podjetje popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.

Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.

    Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:

 • podatki niso točni,
 • je obdelava nezakonita, pa potrošnik ne želi, da podatke izbrišemo,
 • Podjetje ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,
 • Je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo

PIŠKOTKI
Piškotek je majhna datoteka, ki se shrani na disk računalnika. Ko dovolite uporabo piškotkov, se datoteka shrani in piškotek pomaga analizirati promet na spletni strani.
Piškotke uporabljamo za pregled uporabe spletnih strani ter v pomoč pri izboljšavi naših spletnih storitev. Podatki se uporabljajo izključno v statistične namene.
Piškotki nam omogočajo pregled nad tem, katere strani se vam zdijo uporabne in katere ne. Piškotek v nobenem primeru ne posreduje vaših osebnih podatkov, razen tistih, katere nam posredujete sami. Prav tako nam ne omogoča dostopa do vašega računalnika ali podatkov na njem. Piškotke lahko sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov ima privzeto omogočene piškotke, vendar jih lahko po želji ročno izklopite.